+1

Descifrările abrevierii p.

157 de rezultate, afișate 30
 • fosfor
  element chimic
 • pan>pipan>co-
 • pan>pepan>ta-
 • pan>prpan>iveliște
  marcaj, armament
 • pan>Papan>pan>papan>
  alfabetul fonetic NATO, radio, telecomunicații, telefon, armată, militar
 • pan>papan>gină
  uz general
 • pan>pupan>nct
  uz general
 • pan>papan>ragraf
  uz general
 • pan>prpan>otactiniu
  element chimic
 • pan>Papan>nama
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • pan>Popan>liamide
  chimie
 • pan>Pepan>nnsylvania
  stat american
 • pan>plpan>umb
  element chimic
 • pan>Papan>rtidul Conservator
  partid politic, 2005—2015, România
 • pan>popan>licarbonat
  chimie
 • pan>pepan>rsonal compan>pupan>ter
  din engleză — calculator personal, computer personal
 • pan>Papan>rtidul Conservator (Moldova)
  din 2006, politică, Republica Moldova
 • pan>papan>ladiu
  element chimic
 • pan>Papan>rtidul Democrat
  partid politic, 1993—2007, România
 • pan>Pepan>ru
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • pan>popan>lietilenă
  chimie
 • pan>Papan>rtidul Europan>pepan>an
  din 2005, politică, Republica Moldova
 • pan>Popan>linezia Franceză
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • pan>Papan>pan>pupan>a Noua Guinee
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • Filipan>pipan>ne
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • pan>Prpan>ahova
  indicativ de județ, România
 • pan>prpan>opan>prpan>ietate intelectuală
 • pan>Papan>kistan
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • pan>Popan>lonia
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • pan>Papan>rtidul Liberal
  partid politic, Republica Moldova, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „p.”