+1

Descifrările abrevierii p. gener.

 • prin generalizare
 • General Purpose
  automobil, marcă comercială
 • Argentina
  domeniu național de internet
 • deficit
  finanțe, economie, contabilitate, uz general
 • sinonim
  lingvistică, gramatică, uz general
 • săptămână
  săptămânal
  timp, uz general
 • sinonimie
  lingvistică, gramatică, limbă
 • fasciculă
  literatură, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „p. gener.”