+1

Descifrările abrevierii pers.

 • personal
  gramatică, lingvistică, uz general
 • persoană
  uz general
 • personaj
  uz general
 • impersonal
  lingvistică, uz general
 • unipersonal
  lingvistică, limba română
 • personal computer
  din engleză — calculator personal, computer personal
 • personal digital assistant
  tehnologii informaționale, calculatoare
 • persoană expusă politic
  legislație, politică
 • personal tehnic de specialitate
 • Personal System/2
  informatică, calculator
 • (personal) tehnic, economic și social-administrativ
  resurse umane, management
 • first-person shooter
  din engleză — trăgător la prima persoană
  jocuri
 • numărul persoanelor angajate
  statistică, resurse umane, personal, management
 • Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România
  România
 • cod numeric personal
  România
 • numărul de persoane (care au plecat dintre cei) noi angajaţi
  statistică, resurse umane, management
 • very important person
  din engleză — persoană foarte importantă
 • Red Hot Chili Peppers
  muzică
 • Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap
  România
 • Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
  România
 • Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
  România
 • Serviciul de Monitorizare a Persoanelor cu Risc Ridicat
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  învățământ, educație, România
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  educație, învățământ
 • Federația „Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România”
  România
 • Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
  sănătate, medicină, România
 • Federația Română a Sportului pentru Persoane cu Handicap
  sport, România
 • massively multiplayer online first-person shooter game
  din engleză — joc online multiplayer în masă trăgător la prima persoană
 • Sindicatul Național al Politiștilor și Personalului Contractual
  România
 • Massively Multiplayer Online First Person Role Playing Shooter Game
  joc
Adaugă o nouă descifrare pentru „pers.”