+1

Descifrările abrevierii regl.

 • reglare
  reglat
  uz general
 • Autoritatea de Reglementare a Gazelor Naturale
  până în 2007, România
 • Analiza impactului de reglementare
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
  telecomunicații, 2002—2006, România
 • Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
  România
 • Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
  energetică, Republica Moldova
 • Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
  România
 • Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
  telecomunicații, 2006—2008, România
 • Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
  România
 • Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
  din 2009, România
 • Plan de Urbanism Zonal
  arhitectură, construcții
 • Autoritatea de Supraveghere Financiară
  economie, finanțe, România
 • International Center for Settlement of Investments Disputes
  din engleză — Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor
 • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  România
 • Politica Agricolă Comună
  agricultură, Uniunea Europeană, dezvoltare, rural, România
 • Fédération Internationale de Football Association
  din franceză — Federația Internațională de Fotbal Asociație
 • Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
  sănătate, medicină, Republica Moldova
 • Agenția Română pentru Conservarea Energiei
  până în 2009, România
 • din latină — societate (pe acțiuni) europeană
  Uniunea Europeană
 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
  alimentație, Republica Moldova
 • regulament
  uz general
 • sistem
  științe, geologie, organizare, sistematizare, uz general
 • Autoritatea Națională pentru Comunicații
  telecomunicații, 2008—2009, România
 • Bucharest Exchange Trading - Extended Index
  din engleză — Indicele Bursei de valori București - indice extins
 • Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
  telecomunicații, 2002—2007, România
 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare
  finanțe, Republica Moldova
 • internațional
  uz general
 • standard de firmă
  standard, standardizare
 • registru
  informatică, uz general
 • plutoniu
  element chimic
Adaugă o nouă descifrare pentru „regl.”