+1

Descifrările abrevierii sect.

 • sector
  matematică, uz general
 • sectorist
  securitate, uz general
 • Secție de Drumuri Naționale
  transport, România
 • Secția de urmărire penală
  Republica Moldova
 • Secţia de urmărire penală şi criminalistică
  România
 • Program operaţional sectorial
 • Programul Operațional Sectorial Mediu
  România
 • Programul Operaţional Sectorial Transport
  România
 • Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
  România
 • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane
  România
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii
  economie, Republica Moldova
 • Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  România
 • Grup de Acţiune Locală
  România
 • elipsoid
  elipsoidal
  geometrie, planimetrie
 • entomologie
  științe
 • pregătirea, planificarea, urmărirea producției
 • Administrația Fluvială a Dunării de Jos
  România
 • Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală
  România
 • Bucharest Exchange Trading - Energy & Related Utilities Index
  din engleză — Indicele Bursei de Valori București - indice pentru sectorul energetic și utilitățile aferente acestuia
 • director
  uz general, administrație
 • Programul operațional dezvoltarea capacității administrative
  România
 • Bucharest Exchange Trading (Index) - Investment Funds
  din engleză — Indicele Bursei de valori București - fonduri investiționale
 • Benin
  domeniu național de internet
 • Hotel, Restaurant, Café (Catering)
  afaceri, industrie, hotel, restaurant, catering, cafenea, alimentație
 • Asociația Producătorilor de Mobilă din România
  România
 • Centrul pentru Integritate în Business
  România
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • contabilitate
  știință, economie, finanțe
 • Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan — Al. Rosetti"
  România
 • fascicul
  matematică, fizică, anatomie, botanică
Adaugă o nouă descifrare pentru „sect.”