+1

Descifrările abrevierii sig.

 • sigiliu
  sigilat
  uz general
 • sigur
  marcaj, armament
 • Sighișoara Film Festival
  film, România
 • „Asigurarea Românească”
  asigurări, din 1991, România
 • locus sigilli
  uz general
 • Casa de Asigurări a Avocaților
  asigurări, drept, România
 • American Sign Language
  din engleză — „limbajul semnelor american”
 • Direcția Siguranța Infrastructurii Rutiere
  transport, România
 • Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București
  România
 • Internet Assigned Numbers Authority
  din engleză — Autoritatea de Internet pentru Numere Alocate
 • Facultatea Design de Produs și Mediu
  învățământ
 • American Sign Language
  din engleză — „limbajul semnelor american”
 • Casă Județeană de Asigurări de Sănătate
  România
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  România
 • Casa Națională de Asigurări Sociale
  Republica Moldova
 • Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
  educație, învățământ, România
 • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior
  educație, învățământ, România
 • Compania Naţională de Asigurări în Medicină
  medicină, Republica Moldova
 • Forumul Internațional Asigurări-Reasigurări
 • Agenția de Evaluare și Asigurare a Calității Educației
  educație, învățământ, România
 • Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
  alimentație, Republica Moldova
 • Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate din România
  România
 • Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
  asigurări, România
 • Registrul auditorilor de siguranță rutieră din România
  transport, România
 • Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
  România
 • Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației
  România
 • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  din engleză — Corporaţia de Internet pentru Nume şi Numere Alocate
  internet, telecomunicații, internațional
 • Departamentul de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţionale
  învățământ, România
 • Consiliul Interministerial pentru Siguranţă Rutieră
  transport, România
 • European Hygienic Engineering & Design Group
  din engleză — Grupul European de Design și Inginerie Igienică
Adaugă o nouă descifrare pentru „sig.”