+1

Descifrările abrevierii sil.

 • sila
  lingvistică, uz general
 • siloz
  agricultură, uz general
 • silicon
  chimie, uz general
 • silicat
  chimie, industrie, construcții, metalurgie, uz general
 • silogism
  filozofie, logică, uz general
 • silezian
  populație, țară, băștinaș
 • silicoză
  medicină, metalurgie, boală
 • silvicultură
  economie, silvicultură, uz general
 • silvic
  silvicol
  economie, silvicultură, uz general
 • silvicultor
  economie, silvicultură, uz general
 • Islamic State of Iraq and the Levant
  din engleză — Statul Islamic din Irak și Levant
 • International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations
  din engleză — identificator internațional standard pentru biblioteci și organizații înrudite
 • siliciu
  element chimic
 • șiling kenyan
  valută în Kenya (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 404
 • șiling somalez
  valută în Somalia (cu excepția Somaliland) (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 706
 • șiling tanzanian
  valută în Tanzania (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 834
 • șiling ugandez
  valută în Uganda (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 800
 • Consiliul Concurenței
  România
 • Consiliu director
 • consiliu județean
  România
 • Consiliul de Mediere
  România
 • consiliu de observatori
 • consiliu de supraveghere
 • Consiliul Coordonator al Audiovizualului
  instituție de stat, mass-media, Republica Moldova
 • Consiliul Economic şi Social
  economie, România
 • Consiliul Investitorilor Străini
  investiții, România
 • Consiliul Mondial al Energiei
  internațional
 • Consiliul Naţional al Audiovizualului
  radio, televiziune, România
 • Consiliul Național de Coordonare
  Republica Moldova, România
 • Consiliul Naţional de Etică
  învățământ, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „sil.”