+1

Descifrările abrevierii sist.

 • sistem
  științe, geologie, organizare, sistematizare, uz general
 • sistematic
  științe, biologie, organizare, sistematizare, uz general
 • sistematizare
  sistematizat
  științe, organizare, sistematizare, urbanism, uz general
 • asistent
  învățământ, uz general
 • Sistemul Internațional (de Unități)
 • sistem informațional
  informatică, tehnologii informaționale
 • Sistemul E-guvernare
  România
 • Sistem de Gospodărire a Apelor
  România
 • Sistemul de Informaţii Schengen
  România
 • Sistemul Național de Biblioteci
  Republica Moldova, România
 • Sistemul Electronic de Achiziții Publice
  România
 • sistem european comun de azil
  Uniunea Europeană, România
 • Sistem Informațional de Management Universitar
  învățământ
 • Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică
  România
 • Sistemul Informatic Unic Integrat
  sănătate, România
 • Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale
  România
 • Sistemul Național Electronic de Plată
  România
 • Sistemul de Administrare a Cercetărilor Arheologice din România
  România
 • Sistemul informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiară ale autorităţilor administraţiei publice locale
  România
 • sistem de depoluare chimică şi biologică
  chimic, biologic, depoluare, ecologie
 • Sistem Informațional de Management al Dispozitivelor Medicale
  medicină, sănătate, Republica Moldova
 • Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă
  România
 • Sistemul autonom telecomandat de detecţie a materialelor radioactive şi a substanţelor toxice (pentru prevenirea actelor de terorism cu „bombe murdare”)
  radiologie, testare, militar, armată, antiterorism, România
 • Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie (din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici)
  protecție, chimic, biologic, militar, România
 • Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial-Administrative
  România
 • Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova
  biblioteconomie, Republica Moldova
 • Sistem satelitar permanent cu traiectorie controlată, la joasă altitudine
  științe, România
 • Sistemul Informatic Unic Integrat, aplicația de raportare pentru concedii medicale
  medicină, sănătate, România
 • Sistemul Informatic Unic Integrat, aplicația de raportare pentru medicii de familie
  medicină, sănătate, România
 • Sistemul informatic de evidenţă a contului curent şi certificare a contribuabilului”
  contabilitate, fiscalitate, Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „sist.”