+1

Descifrările abrevierii str.

 • stra
  urbanism, urbanistică, uz general
 • stro
  uz general
 • structură
  structurare
  structurat
  sistematizare, organizare, științe, uz general
 • structural
  gramatică, lingvistică, chimie
 • Academia de Științe Tehnice din România
  România
 • astronomie
  știință, uz general
 • astronom
  astronomie, uz general
 • astronomic
  științific, astronomie
 • Asociaţia Naţională a Staţiunilor Turistice din România
  turism, România
 • abstract
  uz general
 • distribuție
  logistică, uz general
 • distribuitor
  uz general
 • Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
  transport, România
 • construcții
  arhitectură, economie, industrie
 • construit
 • constructor
  specialist, construcții, uz general
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • prin restricție
  lingvistică, gramatică
 • dumneavoastr
  uz general
 • Domnia voastr
  formulă de politețe și de adresare
 • stronțiu
  element chimic
 • Strșeni
  indicativ de raion, Republica Moldova
 • structură comunitară consultativă
  România
 • Strategia Națională Anticorupție
  România
 • Austria
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • Australia
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • Bistrița-Năsăud
  indicativ de județ, România
 • Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
  România
 • Structură Teritorială pentru Probleme Speciale
  România
 • Austria
  domeniu național de internet
Adaugă o nouă descifrare pentru „str.”