+1

Descifrările abrevierii tehn.

 • tehnician
  uz general
 • tehni
  mecanică, militar, electronică, uz general
 • tehnic
  științe, uz general
 • România + tehni
  economie, militar, comerț, România
 • director tehnic
  administrație
 • tehnologia informaţiei
  informatică, cibernetică, industrie
 • tehnologii informaționale și comunicații
  informatică, cibernetică, telecomunicații
 • tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
 • Grup Tehnic de Lucru
  uz general
 • colegiu tehnic
  învățământ, educație, uz general
 • proiect tehnic
  uz general
 • Centrul Tehnic Principal
 • proiect tehnic al construcției
  arhitectură, construcții
 • electrotehni
  știință, tehnic
 • electrotehnician
  electrotehnică, specialist, știință
 • Academia Tehnică Militară din București
  România
 • personal tehnic de specialitate
 • Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale
  până în 2010, din 2011, România
 • incubator tehnologic şi de afaceri
 • responsabil tehnic cu sudura (la instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat)
 • (personal) tehnic, economic și social-administrativ
  resurse umane, management
 • responsabil tehnic pentru examinări distructive
 • Institutul Tehnic de Cercetări şi Proiectări al Armatei
  militar, tehnică, cercetare, proiectare, 1968—1979, România
 • Documentaţie Tehnică pentru Autorizaţia de construire
  arhitectură, construcții
 • responsabil tehnic pentru examinări nedistructive
 • Universitatea Tehnică de Construcții din București
  România
 • Comitetul Electrotehnic Moldovean
  Republica Moldova
 • Institutul pentru Tehnică de Calcul
  România
 • Asociația pentru Tehnologie și Internet
  România
 • aerospațial + tehnologie
  România
Adaugă o nouă descifrare pentru „tehn.”