+1

Descifrările abrevierii tem.

 • tematic
  lingvistică, literatură, uz general
 • temperatură
  chimie, fizică, uz general
 • temperat
  psihologie, muzică, climatologie, meteorologie, geografie, uz general
 • temporal
  anatomie, fiziologie, biologie, timp, cronologie, lingvistică, gramatică, uz general
 • Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova
  Republica Moldova
 • Uniunea Teatrală din Moldova
  teatru, Republica Moldova
 • Cantemir
  indicativ de raion, Republica Moldova
 • Cantemir
  indicativ de raion, Republica Moldova
 • Guatemala
  cod național (ISO 3166-1 alpha-2)
 • Sistemul Internațional (de Unități)
 • sistem informațional
  informatică, tehnologii informaționale
 • Guatemala
  domeniu național de internet
 • matematică
  științe, uz general
 • matematic
  știință, uz general
 • matematician
  matematică, specialist, profesie
 • Guatemala
  cod național (ISO 3166-1 alpha-3)
 • Sistemul E-guvernare
  România
 • Sistem de Gospodărire a Apelor
  România
 • Sistemul de Informaţii Schengen
  România
 • Sistemul Național de Biblioteci
  Republica Moldova, România
 • Sistemul Electronic de Achiziții Publice
  România
 • sistem european comun de azil
  Uniunea Europeană, România
 • Sistem Informațional de Management Universitar
  învățământ
 • Sistemul Informatic de Prescripţie Electronică
  România
 • Sistemul Informatic Unic Integrat
  sănătate, România
 • Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale
  România
 • Sistemul Național Electronic de Plată
  România
 • septembrie
 • sistem
  științe, geologie, organizare, sistematizare, uz general
 • sistematic
  științe, biologie, organizare, sistematizare, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „tem.”