+1

Descifrările abrevierii text.

 • textil
  industrie texti
  industrie, economie, uz general
 • HyperText Markup Language
  tehnologii informaționale
 • International Standard Text Code
  din engleză — cod standard internațional pentru texte
 • Şcoala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”
  învățământ, România
 • New York + London
  chimie, textile
 • scenariu
 • manuscris
  uz general
 • cifrat
  uz general
 • alineat
  uz general
 • crestomație
  uz general
 • copie
  uz general
 • tabulator
 • post-post-scriptum
  postquam-post-scriptum
  uz general
 • paragraf
  uz general
 • polyphenylene sulfide
  din engleză — sulfură de polifenilen
  chimie
 • post-scriptum
  uz general
 • poligrafie
 • confer
  libristică, uz general
 • Short Message Service
  din engleză — „serviciu de mesaje scurte”
  telefonie mobilă, operator mobil, telecomunicații
 • World Wide Web
  tehnologii informaționale, internațional, internet
 • corector
  corectură
  corectat
  tipărire, tipografie
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • filologie
  știință, lingvistică, limbă, istorie
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • culegătorie
  poligrafie, tipografie, uz general
 • pagină
  uz general
 • Asociația Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului
  România
 • peiorativ
  filologie, lingvistică
 • paginare
  paginație
  paginat
  tipografie, tipografic, uz general
 • era noastră
Adaugă o nouă descifrare pentru „text.”