+1

Descifrările abrevierii tipogr.

 • tipografie
  tipografic
  tipografic, uz general
 • Tipografia 5
  Republica Moldova
 • tipografie
  tipografic
  tipografic, uz general
 • Asociația Tipografilor din Transilvania
  România
 • tiraj
  tipografic, mass-media, cinema, uz general
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • culegătorie
  poligrafie, tipografie, uz general
 • editorial
  carte, publicare, tipografic, mass-media, uz general
 • editorial
  carte, publicare, tipografic, mass-media, uz general
 • paginare
  paginație
  paginat
  tipografie, tipografic, uz general
 • editare
  editat
  carte, publicare, tipografic, uz general
 • editare
  editat
  carte, publicare, tipografic, uz general
 • corector
  corectură
  corectat
  tipărire, tipografie
 • revizuit
  contabilitate, economie, publicație, tipografie, uz general
 • revizie
  revizuire
  revizor
  revizuit
  contabilitate, economie, publicație, tipografie, uz general
 • ediție
  sport, mass-media, literatură, bibliofilie, livresc, publicație, mass-media, uz general
 • literă
  scris, scriere, uz general
 • fasciculă
  literatură, uz general
 • depozit
  militar, uz general
 • sistem
  științe, geologie, organizare, sistematizare, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „tipogr.”