+1

Descifrările abrevierii univ.

 • universitate
  universitar
  uz general
 • univers
  uz general
 • universal
  uz general
 • doctor universitar
  învățământ
 • profesor universitar
  uz general
 • Universitatea din Bucureşti
  învățământ, România
 • Universitatea de Arte din Târgu-Mureș
  România
 • Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
  învățământ, România
 • Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu
  învățământ, România
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș
  învățământ, România
 • Universo Online
  internet, Brazilia
 • Universitatea Politehnică din București
  România
 • Universal Product Code
  din engleză — cod universal de produs
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
  învățământ, România
 • Universitatea Româno-Americană
  România
 • Universal Serial Bus
  din engleză — magistrală serială universală
 • Universitatea Spiru Haret
  învățământ, educație, România
 • Universitatea de Vest din Timișoara
  învățământ, România
 • Universo Online
  domeniu comercial de internet
 • l'Université libre de Bruxelles
  din franceză — Universitatea Liberă din Bruxelles
 • Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București
  învățământ, România
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
  învățământ, România
 • Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  România
 • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
  învățământ, medicină, Republica Moldova
 • Universitatea Transilvania din Brașov
  învățământ, România
 • Universitatea Tehnică de Construcții din București
  România
 • Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
  învățământ, România
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport
  sport, învățământ, România
 • Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
  educație, învățământ, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „univ.”