+1

Descifrările abrevierii urb.

 • urbanistică
  știință, uz general
 • urbanism
  uz general
 • urban
  urbanistică, etică, uz general
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă
  România
 • turbi
  mecanică, fizică, energetică, electricitate, electronică, uz general
 • Plan Urbanistic General
 • Plan de Urbanism de Detaliu
  arhitectură, construcții
 • Plan de Urbanism Zonal
  arhitectură, construcții
 • certificat de urbanism
  arhitectură, construcții
 • Regulament Local de Urbanism
  arhitectură, construcții
 • Asociația pentru Tranziția Urba
  organizație nonguvernamentală, România
 • stradă
  urbanism, urbanistică, uz general
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Regia Autonomă de Transport Urban Călători Cluj-Napoca
  transport, România
 • Asociația din Mincu
  arhitectură, urbanism, cultură, organizare, România
 • Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
  România
 • metropoliten
  metrou
 • sistematizare
  sistematizat
  științe, organizare, sistematizare, urbanism, uz general
 • șosea
  comunicații, transport, uz general
 • lutețiu
  element chimic
 • sector
  matematică, uz general
 • evacuare
  fizică, mecanică, uz general
 • comună
  administrativ, uz general
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
  1959—2002, România
 • suprafață
  geometrie, planimetrie, arhitectură, construcții, uz general
 • investment–saving (IS) + liquidity preference – money supply (LM)
  din engleză — investiții-economii + mijloace lichide - masa monetară
  economie
 • none of your business
  din engleză — nu e treaba ta
  mesagerie online
Adaugă o nouă descifrare pentru „urb.”