+1

Descifrările abrevierii vânz

 • vânzător
  vânzare
  comerț, economie, uz general
 • Societatea Comercială Administrare Vânzare Locuințe
  fostul ICRAL, România
 • not for sale
  din engleză — nu-i de vânzare
  mesagerie online
 • point of sale
  din engleză — „punct de vânzare”
 • factură
  uz general
 • comerț
  economie, uz general
 • librar
  uz general
 • new old stock
  din engleză — stoc nou vechi
  colecționare
 • International Standard Book Number
  din engleză — număr de carte standard internațional
 • World Trade Centers Association
  SUA
 • cumpărare
  economie, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „vânz”