+1

Descifrările abrevierii vent.

 • ventilator
  uz general
 • ventilație
  uz general
 • inventar
  uz general
 • Convenția Democrată Română
  alianță politică, 1991—2000, România
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului
  drept, justiție, Uniunea Europeană
 • secvență
  fizică, cinematografie, filmare, uz general
 • absolvent
  învățământ, uz general
 • Absolvenți în Fața Companiilor
  învățământ, România
 • frecvență
  radio, fizică, învățământ, uz general
 • frecvent
  uz general
 • in any event
  din engleză — în orice împrejurare
  mesagerie online
 • intervenție
  politică, medicină, uz general
 • învățământ cu frecvență
  învățământ
 • schimbător de frecvență
  electronică, radioelectronică, telecomunicații
 • Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură
  agricultură, finanțe, Republica Moldova
 • învățământ cu frecvență redusă
  învățământ
 • Stația de Intervenție pentru Asistența Medicală de Urgență și Descarcerare
  România
 • amplificator de frecvență intermediară
  electronică, radioelectronică, telecomunicații
 • amplificator de audiofrecvență
  electronică, radioelectronică, telecomunicații
 • amplificator de radiofrecvență
  radioelectronică, telecomunicații
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
  România
 • Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  România
 • Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio
  instituție de stat, Republica Moldova
 • autovehicul blindat pentru intervenție
  transport, militar, românia
 • Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Filierei Francofone
  învățământ, educație, România
 • Registrul național al absolvenților programelor autorizate de formare profesională a adulților
  România
 • Centru pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
  învățământ, România
 • Tabelul Naţional al Atribuirii Benzilor de Frecvenţe
  Republica Moldova, România
 • Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie (din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici)
  protecție, chimic, biologic, militar, România
 • Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventi
  Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „vent.”