+1

Descifrările abrevierii TRM

 • Teleradio Moldova
  mass-media, Republica Moldova
 • Organizația de Tineret a Partidului România Mare
  politică, România
 • masă totală rulantă
  transport
 • Rata metabolismului bazal
  sănătate, sport
Adaugă o nouă descifrare pentru „TRM”