+1

Descifrările abrevierii UAUIM

  • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
    arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
  • Asociația din Mincu
    arhitectură, urbanism, cultură, organizare, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „UAUIM”