+1

Descifrările abrevierii tect.

 • tectonic
  geologie, tectonică, uz general
 • detectiv
  specialist, uz general
 • arhitect
  știință, artă, arhitectură
 • arhitectu
  știință, artă, uz general
 • arhitect
  știință, artă, arhitectură
 • Zilele Arhitecturii
  România
 • radio detection and ranging
  din engleză — „detectare și localizare prin radio”
 • Ordinul Arhitecților din România
  România
 • Uniunea Arhitecților din România
  România
 • Direcţia Protecţia Persoanelor cu Handicap
  România
 • Uniunea Architecțlor din Republica Moldova
  Republica Moldova
 • Serviciul de Protecție și Pază
  România
 • Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
  Republica Moldova
 • Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
  Republica Moldova
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Sistem mobil de detecţie şi monitorizare rapidă a agenţilor biologici şi chimici pentru obiective de importanţă strategică
  biologic, chimic, apărare, militar, apărare, România
 • Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie (din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici)
  protecție, chimic, biologic, militar, România
 • Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale
  1997—2001, România
 • Bienala naţională de arhitectură Bucureşti
  România
 • Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România
  organizație nonguvernamentală, România
 • Agenția Națională pentru Protecția Familiei
  până în 2009, România
 • Agenția Națională pentru Protecția Mediului
  ecologie, România
 • Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • Laborator echipamente de protecţie NBC
  cercetare, testare, ecologie, radiologie, România
 • Centrul de Excelenţă pentru Protecţie şi Securitate
  România
 • Asociația Natională pentru Protecția Creației Intelectuale
  Republica Moldova
 • Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă
  ecologie, Republica Moldova
 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
  România
 • bloc
  arhitectură
Adaugă o nouă descifrare pentru „tect.”