+1

Descifrările abrevierii ÎCS

 • întreprindere cu capital străin
  Republica Moldova
 • Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii
  anii '1950 — 1957, România
 • Institutul De Cercetări Ştiinţifice Multidisciplinare „Dimitrie Cantemir”
  învățământ, România
 • International Center for Settlement of Investments Disputes
  din engleză — Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor din Domeniul Investițiilor
 • Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei
  armată, militar, tehnică, cercetare, proiectare, inginerie, tehnologie, 1988—1991, România
 • Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini şi Utilaje Agricole
  1979—1996, România
 • Graphics Interchange Format
  extensie de fișiere
 • Video Graphics Array
  din engleză — „vector video grafic”
 • Video Electronics Standards Association
  din engleză — „Asociația de Standardizare în Video și Electronică”
 • Super Video Graphics Array
  din engleză — „vector video grafic superior”
 • National Aeronautics and Space Administration (Agency)
  din engleză — (Agenția) de Aeronautică Naţională şi Administraţie spaţială
 • United States Robotics
  companie
 • Synchronous Graphics Random Access Memory
  din engleză — Memorie cu acces aleator cu grafică sincronizată
 • Portable Network Graphics
  extensie de fișiere
 • Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics
 • Uniunea Internațională de Fizică Pură și Aplicată
  în engleză — IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics)
 • Groenlanda
  domeniu național de internet
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare
  România
 • Întreprinderea pentru Proiectarea şi Producţia de Prototipuri de Maşini, Utilaje şi Instalaţii Agricole
  1960—1979, România
 • Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii
  1952—1979, România
 • Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare
  militar, tehnică, cercetare, proiectare, România
 • Islamic State
  din engleză — Statul Islamic
 • tehnic
  științe, uz general
 • Islamic State of Iraq and the Levant
  din engleză — Statul Islamic din Irak și Levant
 • Islamic State of Iraq and Syria
  sau Islamic State of Iraq and ash-Sham
  din engleză — Statul Islamic din Irak și Siria
 • filozofic
  știință, uz general
 • filologic
  știință, filologie, lingvistică, istorie
 • matematic
  știință, uz general
 • geologic
  știință, geologie
 • electronic stability control
  din engleză — control de stabilitate electronic
Adaugă o nouă descifrare pentru „ÎCS”