+1

Descifrările abrevierii AREAP

 • Asociaţia Raională pentru Educare a Adulţilor Prutul de Sus
  Republica Moldova
 • Mișcarea Populară
  din 2015, politică, România
 • Mişcarea Populară Antimafie
  din 2011, politică, Republica Moldova
 • Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Nadejda”
  din 1997, politică, Republica Moldova
 • Mişcarea Populară pentru Uniunea Vamală
  din 2014, politică, Republica Moldova
 • Partidul Mișcarea Populară
  partid politic, din 2014, România
 • literar
 • grecesc
  uz general
 • alpin
  uz general
 • Serviciul de Monitorizare a Persoanelor cu Risc Ridicat
 • ebraic
  uz general
 • popular
  uz general
 • Birou Regional de Implementare a Programului SAPARD
  dezvoltare, agricultură, rural, România
 • economic
  uz general
 • arhaic
  istorie, timp
 • estimat
  uz general
 • Power On Self-Test
  din engleză — testarea proprie după pornire
  calculatoare
 • muzical
  muzică, uz general
 • englezesc
  uz general
 • folcloric
  uz general
 • Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei
  sănătate, medicină, Republica Moldova
 • artistic
  arte, uz general
 • Centrul pentru Prelucrarea și Transportarea Poștei
  poștă, Republica Moldova
 • tehnic
  științe, uz general
 • entomologic
  științe
 • teritorial
  uz general
 • argotic
  lingvistică, limbaj
 • imperial
  uz general
 • geologic
  știință, geologie
 • cultural
  cultură, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „AREAP”