+1

Descifrările abrevierii ASAP

 • as soon as possible
  din engleză — cât de curând posibil
  mesagerie online
 • dumneasa
  pronume personal de politețe
 • vineri
  timp
 • deputat
  uz general
 • tuberculoză
  medicină, sănătate
 • tuberculoză
  boală, sănătate, medicină
 • metaforă
  lingvistică
 • kripton
  element chimic
 • cinematografie
  artă, industrie, film
 • evacuat
  uz general
 • bilet
  uz general
 • săptămână
  săptămânal
  timp, uz general
 • contract
  uz general
 • Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development
  din engleză — Programul Special de Pre-Adreare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
  dezvoltare, agricultură, rural, România, Uniunea Europeană
 • very important person
  din engleză — persoană foarte importantă
 • relativ
  lingvistică, gramatică, fizică, timp, măsurare, cronologie, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „ASAP”