+1

Descifrările abrevierii BIOS

 • Basic Input/Output System
  din engleză — sistem de bază de intrare/ieșire
  calculatoare, internet
 • Rezervația Biosferei Delta Dunării
  ecologie, România
 • Adminsitraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
  ecologie, România
 • Power On Self-Test
  din engleză — testarea proprie după pornire
  calculatoare
 • Unified Extensible Firmware Interface
  din engleză — Interfață Extensibilă Unificată a Programului Intrisec
  calculatoare
Adaugă o nouă descifrare pentru „BIOS”