+1

Descifrările abrevierii CEN

314 de rezultate, afișate 30
 • Comitetul European de Normalizare
  Europa
 • Centrul de Educație non-Formală
  educație, România
 • centrală
  uz general
 • central
  uz general
 • centralizat
  uz general
 • centralizare
  economie, finanțe, uz general
 • Comitetul European de Normalizare Electrotehnică
 • Centrul de Transfer Tehnologic în Sudură din cadrul Institutului de Sudură şi Încercări de Materiale
  România
 • scenariu
 • Institutul de Cercetări Electroenergetice şi pentru Termoficare
  1967—1974, România
 • Asociația Specialiștilor în Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Energetică
  România
 • centi-
 • centru de mediere
 • centru teritorial
 • Centrul Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
  Republica Moldova
 • Centru de Cercetări Biologice
  științe, România
 • Centrul de cercetări interdisciplinare „dr. Alexandru Partheniu”
  învățământ, sport, România
 • Centrul de Drept al Avocaţilor
  drept, Republica Moldova
 • centrală electrică de termoficare
  economie
 • Centrul pentru Fizica Pământului
  1977—1994, România
 • Central Intelligence Agency
  SUA
 • Centrul Internaţional de Biodinamică
  România
 • Centrul pentru Integritate în Business
  România
 • Centru de Informaţii pentru Cetăţeni
  România
 • Centrul de Informare Europeană
  organizație, Republica Moldova
 • Centrul Informațional de Mediu
  ecologie, Republica Moldova
 • centru de informare tehnologică
 • Centrul de limbi străine
  învățământ, România
 • Centru Medical Județean
  medicină, România
 • Centrul Național Anticorupție
  din 2012, Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „CEN”