+1

Descifrările abrevierii CEOC

  • Confederația Europeana a Organismelor Independente de Control
  • chief executive officer
    din engleză — „președintele consiliului de administrație”, „director general”
  • radio detection and ranging
    din engleză — „detectare și localizare prin radio”
Adaugă o nouă descifrare pentru „CEOC”