+1

Descifrările abrevierii FSE

 • Fondul Social European
  finanțe, investiție, Uniunea Europeană, ocupare, șomaj, forță de muncă, România
 • Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
  educație, învățământ, România
 • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane
  România
 • National Association of Securities Dealers Automated Quotations
  din engleză — Asociația Națională pentru Sistemul de Cotări Automate ale Operatorilor de Titluri de Valoare
 • Romanian Association of Securities Dealers Automated Quotation (System)
  din engleză — Asociația Română pentru Sistemul de Cotări Automate ale Operatorilor de Titluri de Valoare
Adaugă o nouă descifrare pentru „FSE”