+1

Descifrările abrevierii HDMI

  • High-Definition Multimedia Interface
    din engleză — „interfață multimedia de definiţie înaltă”
  • Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs
    din franceză — Uniunea Producătorilor Echipamentelor Radio şi Televizoare
Adaugă o nouă descifrare pentru „HDMI”