+1

Descifrările abrevierii ICPE

 • Institutul de Cercetări Electrotehnice
  din 1950, România
 • Institutul de Cercetare-Proiectare pentru Epurarea Apelor Reziduale
  1978—1999, România
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Inginerie Electrică ICPE-CA (Institutul de Cercetări Electrotehnice - Cercetări Avansate)
  din 2001, România
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială
  România
 • cod numeric personal
  România
 • Partidul politic pentru Unirea Moldovei
  din 1998, politică, Republica Moldova
 • responsabil tehnic pentru examinări distructive
 • responsabil tehnic pentru examinări nedistructive
 • Centrala de Diagnostic pentru Maladiile Ereditare ale Câinelui
  veterinărie, medicină, România
 • Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă
  România
 • Proiect pentru Autorizația de Construire
  arhitectură, construcții
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș
  învățământ, România
 • Standard Book Numbering
  din engleză — sistem standard de numărare a cărții
 • International Standard Text Code
  din engleză — cod standard internațional pentru texte
 • International Standard Book Number
  din engleză — număr de carte standard internațional
 • hard disk drive
  calculatoare, tehnologii informaționale
 • International Standard Name Identifier
  din engleză — identificator sandard internațional pentru denumiri
 • International Standard Musical Work Code
  din engleză — cod standard internațional pentru lucrările muzicale
 • Orient
  geografie, uz general
 • International Standard Audiovisual Number
  din engleză — număr internațional standard pentru opere audiovizuale
 • Transporturile Aeriene Româno-Sovietice
  companie aeriană, 1945—1954, România
 • Noul Partid Naţional Moldovenesc
  1998—2011, politică, Republica Moldova
 • personal
  gramatică, lingvistică, uz general
 • Test of English as a Foreign Language
  din engleză — Test de engleză ca limbă străină
 • Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei
  România
 • light amplification by stimulated emission of radiation
  din engleză — amplificare a luminii prin stimularea emisiunii radiației
 • strofă
  uz general
 • geometrie
  știință, matematică, uz general
 • orient
  oriental
  geografie, uz general
 • sound navigation and ranging
  din engleză — „navigare și localizare prin sunet”
Adaugă o nouă descifrare pentru „ICPE”