+1

Descifrările abrevierii NPL

 • Nepal
  cod național (ISO 3166-1 alpha-3)
 • planificare
  uz general
 • planificat
  uz general
 • impozit
  uz general
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
  învățământ, România
 • Liga Studenților Basarabeni din Ploiești
  Republica Moldova, România
 • sounds like a plan
  din engleză — sună ca un plan
  mesagerie online
 • Liga Studenților Basarabeni din Ploiești
  Republica Moldova, România
 • livadă
  uz general
 • sector
  matematică, uz general
 • deficit
  finanțe, economie, contabilitate, uz general
 • „Tineri pentru dezvoltare”
  România
 • Partidul Liberal
  partid politic, Republica Moldova, România
 • perpendicular
  uz general, matematică
 • sistematic
  științe, biologie, organizare, sistematizare, uz general
 • polyphenylene sulfide
  din engleză — sulfură de polifenilen
  chimie
 • radical
  lingvistică, matematică, chimie, științe
 • simetrie
  simetric
  geometrie, matematică, planimetrie, design, arte, uz general
 • articol
  ziaristică, jurnalistică, publicistică, redacțional, lingvistică, gramatică, uz general
 • Liga Studenţilor Basarabeni din România
  Republica Moldova, România
 • unitate
  astronomie, științe, teatru, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „NPL”