+1

Descifrările abrevierii NVM

 • nevermind
  din engleză — uită
  mesagerie online
 • Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
  Republica Moldova
 • Comisia Națională a Valorilor Mobiliare
  România
 • Comisia de Stat pentru Piața Hârtiilor de Valoare
  finanțe, 1994—1998, Republica Moldova
 • Comisia Naţională a Pieţei Financiare
  finanțe, Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „NVM”