+1

Descifrările abrevierii PIB

  • produs intern brut
    economie, macroeconomie
  • produs național brut
    macroeconomie, economie, stat
  • Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală
    mass-media, proprietate intelectuală, Republica Moldova, România
Adaugă o nouă descifrare pentru „PIB”