+1

Descifrările abrevierii SIPROV

  • Sistem integrat de protecţie a instalaţiilor de ventilaţie (din clădirile de interes naţional strategic în caz de atac cu agenţi chimici şi biologici)
    protecție, chimic, biologic, militar, România
  • International Fuel Tax Agreement
    din engleză — Înțelegerea Internațională în privința Taxei pentru Combustibil
Adaugă o nouă descifrare pentru „SIPROV”