+1

Descifrările abrevierii TMI

 • too much information
  din engleză — prea multă informație
  mesagerie online
 • (Facultatea de) Inginerie Tehnologică şi Management Industrial
  învățământ
 • Regia Autonomă pentru Producţia de Tehnică Militară
  militar, România
 • România + armament
  înființată în 1998, în urma reorganizării Regiei Autonome pentru Producţia de Tehnică Militară (RATMIL)
 • strofă
  uz general
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă
  România
 • Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor
  științe, fizică, România
 • Mişcarea social-politică „Pentru Neam şi Ţară”
  2007—2009, politică, Republica Moldova
 • militar
 • Mișcarea Română pentru Calitate, Organismul de Certificare Persoane
  România
 • depozit
  militar, uz general
 • regiment
  militar
 • detașament
  militar, uz general
 • platină
  element chimic
 • Biblioteca Academiei Române
  România
 • Rata metabolismului bazal
  sănătate, sport
Adaugă o nouă descifrare pentru „TMI”