+1

Descifrările abrevierii UIM

 • Uniunea Internaţională a Magistraţilor
  drept, justiție, internațional
 • Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Asociația Studenților Arhitecți și Urbaniști „Ion Mincu”
  arhitectură, urbanism, educație, învățământ, România
 • Asociația din Mincu
  arhitectură, urbanism, cultură, organizare, România
 • I miss you
  din engleză — îți duc lipsa
  mesagerie online
 • Asociaţia pentru Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din România
  România
 • Inspectoratul General pentru Imigrări
  România
 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii
  agricultură, Republica Moldova
 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD
  agricultură, Republica Moldova
 • Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei
  România
 • carbon copy
  din engleză — copie de carbon
 • knockout
  sport
 • drepturi speciale de tragere
  monedă virtuală a Fondului Monetar Internațional (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 960
 • departament
  uz general
 • departament
  uz general
 • drepturi speciale de tragere
  economie
 • blind carbon copy
  din engleză — copie de carbon „oarbă”
 • imperial
  uz general
 • randament
  economie, științe
 • importator
  comerț, uz general
 • acid perfluorooctanoic
  chimie
 • Asociația pentru Tehnologie și Internet
  România
 • Millennium Challenge Account Moldova
  din engleză — Fondul Provocările Mileniului Moldova
  Republica Moldova
 • science fiction
  din engleză — „ştiinţifico-fantastic”
 • science fiction
  din engleză — „ştiinţifico-fantastic”
 • „Liceul Academic Român Englez «Mircea Eliade»”
  echipă, joc intelectual, Republica Moldova
 • silicat
  chimie, industrie, construcții, metalurgie, uz general
 • Stația de Intervenție pentru Asistența Medicală de Urgență și Descarcerare
  România
 • conspect
  uz general
 • image
  din engleză — imagine
Adaugă o nouă descifrare pentru „UIM”