+1

Descifrările abrevierii UITE

 • Uniunea Internaţională a Tineretului
  internațional, Republica Moldova
 • check
  din engleză — uite, verifică
  mesagerie online
 • administraţie publică locală
 • Stuff We All Get
  din engleză — lucrurile pe care noi toți le primim
 • Complementary metal–oxide–semiconductor
  din engleză — semiconductor metal-oxid complementar
 • solid-state drive
  calculatoare, tehnologii informaționale
 • calificativ
  lingvistică, învățământ
 • Industria Aeronautică Română
  România
 • Transmission Control Protocol
  din engleză — Protocol de control al transmisiei
 • cathode ray tube
  din engleză — „tub catodic”
 • decan
  învățământ, uz general
 • sovietic + românesc
  1945—1956, România, USSR
 • very important person
  din engleză — persoană foarte importantă
 • element
  natură, chimie, fizică, teorie, uz general
 • copie
  uz general
 • fermiu
  element chimic
 • teritorial
  uz general
 • „Ce? Unde? Când?”
  joc intelectual
 • costumier
  uz general
 • einsteiniu
  element chimic
 • poligrafie
 • geologie
  știință, geografie
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • ilustrație
  ilustrat
  tipografic, fotografiere, uz general
 • Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
  din 2010, România
 • moldavium
  chimie
 • paginare
  paginație
  paginat
  tipografie, tipografic, uz general
 • etaj
  uz general
 • registru
  informatică, uz general
 • situație
  economie, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „UITE”