+1

Descifrările abrevierii UN

2246 de rezultate, afișate 30
 • Ungheni
  indicativ de raion, Republica Moldova
 • Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
  România
 • Uniunea Națională a Barourilor din România
  România
 • United Nations Development Programme
  internațional
  din engleză — Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
 • Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
  drept, justiție, România
 • Uniunea Naţională a Judecătorilor din România
  drept, justiție, România
 • Uniunea Națională a Mediatorilor din România
  afaceri, management, România
 • Uniunea Națională pentru Progresul României
  partid politic, România
 • Uniunea Națională a Patronatului Român
  România
 • Uniunea Națională a Studenților din România
  învățământ, România
 • Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
  România
 • United Nations Economic Commission for Europe
  din engleză — Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa
 • Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport
  sport, învățământ, România
 • United Nations Population Fund
  din engleză — Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie
 • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
  din engleză — Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați
 • unitate
  astronomie, științe, teatru, uz general
 • unitar
  uz general
 • universitate
  universitar
  uz general
 • univers
  uz general
 • universal
  uz general
 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
  România
 • United Nations Office on Drugs and Crime
  din engleză — Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime
 • Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
  sănătate, medicină, România
 • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice
  restaurare, arhitectură, arhitectonică, istorie, monument, România
 • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice
  România
 • Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
  transport, România
 • Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
  din engleză — Programul Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA
 • Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  educație, învățământ, Republica Moldova
 • United Nations Education, Science and Culture Organization
  din engleză — Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
 • United Nations Children's Fund
  internațional, din engleză — Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite
Adaugă o nouă descifrare pentru „UN”