+1

Descifrările abrevierii UNNPR

 • Uniunea Națională a Notarilor Publici din România
  România
 • Registrul Național Notarial de Evidență a Succesiunilor
  România
 • Registrul Național Notarial al Regimurilor Matrimoniale
  România
 • Registrul Național de Publicitate a Maselor Patrimoniale
  România
 • Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților
  România
 • Registrul Național Notarial de Evidență a Actelor de Deces
  România
 • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Cererilor de Divorţ
  România
 • Registrul Național Notarial de Evidență a Opțiunilor Succesorale
  România
 • Registrul Național Notarial de Evidență a Procurilor și a Revocării acestora
  România
 • Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Creditorilor Persoanelor Fizice si a Opoziţiilor la Efectuarea Partajului Succesoral
  România
Adaugă o nouă descifrare pentru „UNNPR”