+1

Descifrările abrevierii USMF

  • Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    învățământ, medicină, Republica Moldova
  • Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală
    medicină, învățământ, Republica Moldova
Adaugă o nouă descifrare pentru „USMF”