+1

Descifrările abrevierii constructie

 • proiect tehnic al construcției
  arhitectură, construcții
 • Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
  economie, finanțe
 • Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
  bancă, internațional, dezvoltare, investiții
 • brick + AAC
  material de construcție
 • aeronautică
  aeronautic
  tehnică, construcție, industrie, navigație, aviație
 • aeronautică
  aeronautic
  tehnică, construcție, industrie, navigație, aviație
 • beton celular autoclavizat
  material de construcție
 • siloz
  agricultură, uz general
 • Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţie
  construcții, Republica Moldova
 • locuință
  uz general
 • expresie
  lingvistică, uz general
 • Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi Producătorilor de Materiale de Construcţie „Condrumat”
  construcții, industrie, Republica Moldova
 • latinism
  lingvistică, uz general
 • germanism
  limbă, lingvistică, filologie
 • autoclaved aerated concrete
  din engleză — beton celular autoclavizat
  material de construcție
 • arhaism
  lingvistică, timp, istorie
 • expresie
  matematică, lingvistică, uz general
 • European Bank for Reconstruction and Development
  din engleză — Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
 • Industria Aeronautică Română
  România
 • depozit
  militar, uz general
 • element
  natură, chimie, fizică, teorie, uz general
 • constructor
  specialist, construcții, uz general
 • istoric
  istorie, dezvoltare, societate, timp, specialist, uz general
 • geometrie
  știință, matematică, uz general
 • registru
  informatică, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „constructie”