+1

Descifrările abrevierii def.

 • definiție
  uz general
 • deficit
  finanțe, economie, contabilitate, uz general
 • defectiv
  lingvistică
 • Departamentul de Educație Fizică și Sport (al Universității din București)
  învățământ, sport, România
 • verb defectiv
  lingvistică, gramatică, uz general
 • Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
  învățămînt, educație, România
 • High-definition
  din engleză — rezoluție înaltă
 • Anti-Defamation League
  internațional
 • High-Definition Multimedia Interface
  din engleză — „interfață multimedia de definiţie înaltă”
 • High-definition television
  din engleză — televiziune cu rezoluție înaltă
 • Standard-definition
  din engleză — rezoluție standard
 • Standard-definition television
  din engleză — televiziune cu rezoluție standard
 • Human Immunodeficiency Virus
  din engleză, „virusul imunodeficienței umane”
 • Sindromul imunodeficienței dobândite
 • European Aeronautic Defence and Space Company
  din engleză — Compania Europeană de Apărare Aeronautică și Spațială
 • daltonism
  sănătate, medicină
 • badass motherfu**er
  din engleză — „nemeric”, dacă atenuăm puțin definiția :)
  mesagerie online
 • All-In Pre Flop
  joc de cărți
 • atomic, biologic și chimic
 • an-lumină
  măsură, lungime, astronomie
 • an-lumină
  măsură, lungime, astronomie
 • paralaxă + secundă
  măsură, astronomie
 • densitate
  fizică, statistică, uz general
 • nuclear, biologic, chimic
 • imperfect
  lingvistică, uz general
 • nefavorabil
  meteorologie, uz general
 • ortopedie
  medicină
 • peiorativ
  filologie, lingvistică
 • Universal Serial Bus
  din engleză — magistrală serială universală
 • European Article Number
  din engleză — număr european de articol
Adaugă o nouă descifrare pentru „def.”