+1

Descifrările abrevierii met.

 • meto
  științe, uz general
 • metan
  chimie
 • metal
  metalic
  chimie, uz general
 • metalurgie
  metalurgic
  științe, economie
 • metabolism
  metabolic
  biologie, uz general
 • metaforă
  lingvistică
 • methamphetamine
  din engleză — metamfetamină
 • metalurgie + România
  România
 • metropoliten
  metrou
 • Regia de Exploatare a Metroului București
  metrou, România
 • Institut National de Cercetare -Dezvoltare si Incercări pentru Electrotehnică
  din 1974, organizație, România
 • cooperation + metrology
  Cooperarea Euroasiatică a Instituţiilor Metrologice de Stat
  Europa
 • metru
 • metical mozambican
  valută în Mozambic (ISO 4217)
  cod numeric a valutei: 943
 • metru liniar
  măsurare, uz general
 • metil terț-butil eter
  chimie, combustibil
 • promețiu
  element chimic
 • dimetiltriptamină
  chimie
 • comet
  astronomie, uz general
 • simetrie
  simetric
  geometrie, matematică, planimetrie, design, arte, uz general
 • nanometru
  măsură
 • metallocene low liniar density polyethylene
  din engleză — polietilenă liniară de joasă densitate metalocenă
  chimie
 • Barometrul Opiniei Publice
  statistică, Republica Moldova
 • Rata metabolismului bazal
  sănătate, sport
 • diametru
  geometrie, astronomie
 • geometrie
  știință, matematică, uz general
 • geometric
  geometrie, știință, matematică, uz general
 • 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine
  chimie
 • polimetilmetacrilat
  chimie
 • taximetru
  transport
Adaugă o nouă descifrare pentru „met.”