+1

Descifrările abrevierii nucl.

 • nucleu
  nucleic
  uz general, științe
 • nucleon
  chimie, fizică, științe
 • nuclear
  științe
 • nuclear, biologic, chimic
 • Agenția Nucleară
  România
 • Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive
  România
 • deoxyribonucleic acid
  din engleză — acid dezoxiribonucleic
 • Studii de nucleosinteză explozivă folosind fascicule de ioni radioactivi
  științe, România
 • acid dezoxiribonucleic
  genetică, chimie
 • Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă
  electricitate, energie atomică, România
 • Fabrica de Combustibil Nuclear
  România
 • chimic, biologic, radiologic, nuclear
 • Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară
  România
 • Institutul Unificat de Cercatări Nucleare
  chimie, fizică
 • Regia Autonomă pentru Activități Nucleare
  România
 • Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics
 • Conseil Européen pour la Recherche Nuclaire
  din engleză — Consiliul European pentru Cercetare Nucleară
 • Conseil Européen pour la Recherche Nuclaire
  domeniu comercial de internet
 • Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”
  fizică, științe, România
 • Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
  România
 • Noi rezultate experimentale privind evoluția de tip Hubble a ciocnirilor nucleare relativiste
  științe, România
 • cometă
  astronomie, uz general
 • Grupul de Energii Înalte și Astrofizică
  științe, România
 • număr atomic
  chimie, fizică, științe, uz general
 • atomic
  chimie, fizică, științe, uz general
 • The Large Hadron Collider
  din engleză — Marele Accelerator de Hadroni
 • atomic, biologic și chimic
 • central
  uz general
 • Regia Autonomă de Energie Electrică (Electricitate)
  1990—1998, România
 • Canada Deuterium Uranium
  energie atomică
Adaugă o nouă descifrare pentru „nucl.”