+1

Descifrările abrevierii plan.

 • planificare
  uz general
 • planificat
  uz general
 • Plan de Dezvoltare Regională
 • Planul Național de Dezvoltare
  planificare, finanțe, dezvoltare, economie, Uniunea Europeană, România
 • Plan de Urbanism de Detaliu
  arhitectură, construcții
 • Plan Urbanistic General
 • Plan de Urbanism Zonal
  arhitectură, construcții
 • pregătirea, planificarea, urmărirea producției
 • sounds like a plan
  din engleză — sună ca un plan
  mesagerie online
 • Zone Improvement Plan
  din engleză — „Plan de îmbunătățire zonală”
  poștă, logistică, SUA
 • Indicelui Bunăstării Planetei
  ecologie
 • suprafață
  geometrie, planimetrie, arhitectură, construcții, uz general
 • buget
  bugetar
  prognoză, planificare, contabilitate, uz general
 • Cercetări doctorale multidisciplinare competitive pe plan european
  învățământ
 • elipsoid
  elipsoidal
  geometrie, planimetrie
 • Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
  planificare, dezvoltare, economie, România, Uniunea Europeană
 • simetrie
  simetric
  geometrie, matematică, planimetrie, design, arte, uz general
 • livadă
  uz general
 • sector
  matematică, uz general
 • Magistrala 5
  metrou, București, România
 • iod
  element chimic
 • perpendicular
  uz general, matematică
 • Autoritatea Metropolitană de Transport București
  România
 • celuloză
 • two-dimensional
  din engleză — „bidimensional”
 • dimetiltriptamină
  chimie
 • uraniu
  element chimic
 • auxiliar
  matematică, lingvistică, uz general
 • medicinal
  medicină, științific, uz general
 • botanică
  botanic
  știință, locație, uz general
Adaugă o nouă descifrare pentru „plan.”